İhtiyati Tedbir Ne Demek?


İhtiyati Tedbir

Bu yazımızda sizlere ihtiyati tedbir ne demek konusunda açıklamalar yapacağız. Bu yazımızla birlikte ihtiyati tedbirle ilgili olarak aklınızda yer alan soru işaretleri de kalkmış olacaktır. İhtiyati tedbir, bir yargılamanın devamı esnasında hükmün kesin olmasına değin dava konusu ile ilgili olmak kaydıyla tarafların zarara uğramasının önüne geçmek üzere düzenlenen geçici hukuki koruma niteliği taşıyan duruma denir. Böylelikle karşı taraf sonucunda dava konusu olan mal varlığının dava boyunca üçüncü kişilere devredilmesi önlenmiş olur. Bu durum da direk olarak davacıyı dava sürecinde koruma altına alacaktır.

İhtiyati tedbirin bir diğer adı da geçici korumadır. Hukuk literatüründe bu durumun oluşmasına uzun dava süreçleri yol açmıştır. Bu duruma da dava esnasında davalının mal varlığının üçüncü şahıslara devredilmesinin önlenmesi neden olmuştur. Böylelikle davalının dava sonucunda elde edeceği hak zarara uğrayabilecektir. Bu gibi durumlar bizi ihtiyati tedbir ne demek sorusuna götürecektir. İhtiyati tedbir ile işin özüne ilişkin karar verme durumu olmaz. Mahkemelere yapılan başvuru sonuçlarının uzun zaman almasından ötürü davacının talebi ilk başta ihtiyati tedbir ile geçici koruma sağlamaktadır.

İhtiyati Tedbir Özellikleri

İhtiyati tedbir ne demek konusu aslında direk olarak davacının korunmasına yönelik olmaktadır. Böylece davacının tek yönlü menfaati dikkate alınmak suretiyle koruma sağlanmaktadır. İhtiyati tedbir ile esas yargılama esnasında ve hızlı bir şekilde yapılamayan davalar için işlem yapılabilecektir. Geçici koruma esas dava açılmadan da talep edilebilmektedir. Esas hakkında bir dava ya da iddia ve savunma doğrultusunda tam bir değerlendirme yapılmadan ihtiyati tedbir kararı verilmesi kurum ikilemi olarak öne çıkar.

İhtiyati tedbir ile işin esasına ilişkin karar arasında mutlak bir ilişki olduğunu söylemek zordur. Öyle ki başlangıçta ihtiyati tedbir kararı verilmesi davanın kabul edileceği anlamına gelmeyebilir, tam tersi ihtiyati tedbir talebinin reddedilmesi de davanın reddedileceği anlamına gelmeyebilir. Anayasadaki hak arama hürriyeti başlığı altındaki hükme göre herkes meşru vasıta ve yolları kullanarak yargı mercilerine başvuru hakkı ile davalı ya da davacı olarak savunma ve iddia ile adil yargılama hakkı vardır. Anayasada idarenin her türlü iş ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olmakla birlikte kamu erkinin işlemleri karşısında idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç ya da olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olması koşullarının beraber gerçekleşmesi halinde gerekçe gösterilmesi kaydıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Benzer içerikler:  Anında Kredi Veren Bankalar

Bir önceki yazımız olan En Kolay Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar (Gelir Belgesiz) başlıklı makalemizde anında kredi kartı veren bankalar, en kolay kredi kartı veren bankalar ve hızlı kredi kartı veren bankalar hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*