KOBİ’lerin Finansman Şekli

KOBİ’lerin Finansman Şekli
KOBİ’lerin Finansman Şekli

Firmalar finansman kararlarında tamamen bağımsız değillerdir. Kredi kurumlarının
tutumlarını, ortakların tepkilerini, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri
de dikkate almak durumundadırlar. Özellikle küçük ve tek sahipli firmalarda yöneticilerin
alternatif finansman kaynakları arasında seçim yapmak olanağı son derece
sınırlıdır. Küçük işletmeler, finansmanda büyük ölçüde sahip veya sahiplerinin
sağlayabildikleri öz sermaye ile satıcı kredilerine dayanmak zorundadırlar (Akgüç,
2010, s. 510-512) Ancak KOBİ’ler genellikle düşük karlılıkla ve düşük öz sermaye
ile çalışan, yeterli sabit varlığı bulunmayan riskli işletmelerdir. İç fon sağlayamayan
KOBİ’ler sermaye piyasasına başvurma olanakları da sınırlı olduğundan banka kredilerine
başvurmak zorundadırlar.
KOBİ’lerin dış borçlara dolayısıyla banka kredilerine bağımlılığı sermaye yapısı
teorileri ile de açıklanabilmektedir. Ilımlı borç kullanımını mantıklı bulan dengele-Yabancı Bankaların KOBİ Kredilerine Etkileri: Türkiye İçin Bir İnceleme 43
me teorisine göre vergilendirilebilir karı olan firmalar, vergi gelirleri finansal sıkıntı
maliyetlerini dengeleyene kadar borç kullanmalıdır. Ancak KOBİ’lerin finansal sı-
kıntı durumunda maruz kalacakları maliyet daha yüksek olacağından daha az borç
kullanmaları gerekmektedir. Finansman hiyerarşi teorisine göre firmalar finansman
tercihlerini asimetrik bilgi, ters seçim, yanlış fiyatlama ve sinyal etkisi maliyetinden
etkilenme durumuna göre yapmaktadır. Bu teoriye göre firmalar öncelikle maliyeti
düşük olan içsel fonu, ikincil olarak sinyal etkisi ve yanlış fiyatlanma olasılığı düşük
olan borçlanmayı tercih etmektedir. Dış finansman seçeneklerinden hisse senedi
ihracı ise en son tercihtir. Düşük karlılığı olan firmalar yatırımlarını finanse etmeye
yetecek iç fonları olmadığı için ve ilk sıradaki dış finansman kaynağı borç olduğu
için borç kullanmaya yönelmektedir.
Para politikalarının kredi kanalı yoluyla reel ekonomilere etkilerini inceleyen Bernanke
ve Gelbert (1995)’ne göre para politikası, kredi pazarında dış finansman primini
iki olası yol ile etkilemekte olup bunlar bilanço kanalı ve banka kredisi kanalıdır.
Bilanço kanalına göre borç alanın finansman pozisyonu dış finansman primini etkilemektedir.
Para politikasının borç alanın dış finans primini etkilediği diğer yol banka
kredisi kanalıdır. Birçok ülkede orta vadeli kredinin ana kaynağı olan bankalar, bilgisel
problemlerin ve kredi pazarındaki diğer aksaklıkların üstesinden gelmek konusunda
uzmanlaşmıştır. Banka kredilerinin arzı birtakım nedenlerle kesintiye uğrarsa
borçlanmada bankaya bağlı olan firmaların (KOBİ’ler) tamamen krediden yoksun
kalmasalar da yeni bir borç veren bulmak, kredi ilişkisi kurmak ve benzeri nedenlerle
yüksek maliyetlere katlanacakları kesindir. Bu sebeple banka kredi arzında bir azalma
dış finansman primini arttırarak reel aktiviteyi düşürme eğilimindedir. Bu bankalar
kredi pazarındaki bilgisel problemin üstesinden gelmekte önemli bir rol oynamaktadır
ve sonuç olarak birçok borç alıcı önemli düzeyde bankaya bağımlıdır (Bernanke
ve Gelbert, 1995, s. 35- 40).
Para pazarı ve diğer kısa vadeli kredi kaynaklarına sahip olma eğilimi daha fazla
olan büyük firmalar nakit akışlarındaki beklenmeyen bir düşüşe kısa süreli borçlanmalarını
arttırarak tepki verebilirler. Buna karşılık küçük firmaların çoğu zaman kısa
süreli kredi pazarına girişi daha sınırlıdır ve nakit akışı açıklarına, stokların tasfiye
edilmesinden dolayı çalışma saatleri ve üretimin azaltılmasıyla cevap vereceklerdir. Küçük
firmalar kısa süreli borçlanmalarını arttıramazlar. Ayrıca büyük ve küçük firmalar arasındaki
bu farklılıklar resesyon ve sıkı para dönemlerinde artabilmektedir (Bernanke
ve Gelbert, 1995, s. 38-39).

Benzer içerikler:  Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

Bir önceki yazımız olan Kredi Çekme Şartları Nelerdir? başlıklı makalemizde borç para verenler, borç para verilir ve en kolay kredi veren banka hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*